Tuesday, 2 September 2008

Mayn yingele - Songs of labor

by Morris Rosenfeld

kh hob a kleynen yingele,
A sinele gor fayn!
Ven ikh derseh im, dakht ikh mir,
Di ganse velt is mayn.

Nor selten, selten seh ikh im,
May sheynem, ven er vakht;
Ikh tref im imer shlofndig,
Ikh seh im nor bay nakht.

Di arbeyt trebt mikh fri aroys,
Un lost mikh speyt tsurik;
O, fremd is mir mayn eygn layb!
O, fremd mayn kind`s blik.

Ikh kum tsuklemterheyt aheym,
In finsternis gehilt,-
Mayn bleykhe fro dertsaylt mir bald
Vi fayn dos kind sikh shpilt.

Vi sis es redt, vi klug es freygt:
"O, mama, gute ma,
Ven kumt un brengt a peni mir
Der guter,guter Pa?"

Ikh her es tsu un ayl - es mus, -
Yo, yo, es mus gesheyn!
Di foterlibe flakert oyf:
Es mus mayn kind mikh sehn!....

Ikh shtey bay sayn gelegerel
Un seh, un her un sha!
A troym beveygt di lipelakh:
"O, vu is, vu is Pa?"

Ikh kush do bloye oygelakh,
Sey efnen sikh - "O, kind!" -
Sey seyn mikh, seyn mikh,
Un shlisen sikh geshvind.

"Do shtey dayn Papa, tayere,
A penile dir, na!"
A troym beveygt di lipelakh:
"O, vu is, vu is pa?"

Ikh blib tsuveytogt un tsuklemt,
Farbitert un ikh kler:
"Ven du ervakhst a mol, mayn kind,
Gefindst du mikh nit mer."