Wednesday, 3 September 2008

Fartsveyflung - Songs of labor

by Morris Rosenfeld

O, darf men nit ruhn eyn tog in vokh,
A tog mer nit frey sayn fun shreklikhn yokh?
Fargesn dem Bos's dem farbisenm mruk,
Sayn finstere mine, sayn shreklikhn kuk,
Fargesn dem shap un dem forman's geshrey,
Fargesn di knekhtshaft,fargesn dem vey?
Fargesn sikh vilst du un ruhn dertsu?
Nit sorg sikh, ot bald vest du geyn in dayn ruh!

Ot, bald hobn beymer un blumn varblit,
Ot endigt der fegl der letster sayn lid,
Ot bald is besoylems arum un arum!
O, vu volt ikh veln a shmek fun a blum,
A fil fun, khotch, eder es starbt ob dos gros
Oyf felder begrinte dem vintele's blos!
In feld sayn farlangst du, vu luftig un grin?
Nishtkoshe, men vet dikh shoyn brengn ahin!

Der taykh is besilbert un glanzt asoy sheyn,
Di veln bespreyt mit a himlishn kheyn,-
O,dort sikh tsu bodn vi gut mus es sayn!
Vi volt ikh mit lust in dem vaser arayn!
Mayn guf is fun shreklikhe arbeyt farshvakht!-
Vi voltn di beder mikh frisher gemakht!-
O, bodn sikh vilst du, sikh vashn in taykh?
Nit shrek sikh, men vet dikh arumvashn glaykh!

Di shvis-shap is finster un roykhig un kleyn,-
O, vi sol mayn bluse di vayse sayn reyn?
In shmutsikn shap is di reynkhayt mir fremd;-
Vi tsirt es a menshn a klorvayse hemd!
Vi past es a nobeln guf, tsu sayn fray,
Tsu arbayten menshlikh un reyn sayn derbay!-
Sikh onton in vaysn farlangst du atsind?
men vet dikh shoyn onton un onton geshvind!

In vald is es luftig, in vald is es kil,-
Vi gut ist es dortn tsu kholemen stil!
Di feygelakh singn mekhayebik fayn,
Di tener di siser, sey shlefern ayn;-
In shap is es ober a roysh un es shtikt,-
O, vi volt der vald mikh gekilt un gekvikt!-
O, kiln sikh vilst du? Vas toyg dir a vald?
Nit lang vet es nemen,un du vest sayn kalt!

A tayern khaver tsu hobn is gut,-
In noyt gi´t er hofnung,in elntkayt mut!
A tayere khaver farsist dir dayn sayn,
Er gi´t dir a kheyshek in lebn arayn;-
Un ikh bin faryosemt un ikh bin a shteyn,
Nit do keyn Khavarim, bin eyner aleyn.-
Vest hobn khavarim bald gor on a shir:
Sey royn sikh shoyn, un sey vartn oyf dir!